LVBOS
Navigacija
Naujienos
Apie organizaciją
LVBOS ir savivalda
LVBOS nariai
Kontaktai ir parama
Fotogalerija
Renginių skelbimai
Partneriai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Apie organizaciją
  

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA (LVBOS)

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA (LVBOS) Lietuvos vietos bendruomenių organizaciju sąjunga (LVBOS) buvo įkurta 2010 m. kovo 27 d. Jos įkūrėjai yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija ir Vilniaus bendruomenių asociacija. Šiuo metu Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) jungia Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Vilniaus bendruomenių asociacijos, Kauno bendruomenių centrų asociacijos, Šiaulių bendruomenių konfederacijos narius t. y. per tūkstantį vietos bendruomenių, įkurtų Asociacijų įstatymo pagrindu. LVBOS veiklos tikslas - koordinuoti jos narių – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų veiklą, atstovauti teisėtiems narių bendriesiems interesams bei juos ginti valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkinti kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekti realios savivaldos.PAGRINDINIAI LVBOS UŽDAVINIAI

 1. Stiprinti kaimo ir miesto bendruomenių partnerystės tinklą vietiniame ir nacionaliniame lygmenyse;
 2. Organizuoti bendrus renginius, rengti bendrus projektus;
 3. Atstovauti bendriesiems narių interesams valdžios ir valdymo bei kitose institucijose nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje;
 4. Susitarimų ir sutarčių pagrindu bendrauti su savivaldos ir kitomis valdžios institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. Rinkti ir skleisti informaciją apie vietos bendruomenių organizacijų bei jų asociacijų veiklą, dalintis tarpusavyje gerąja patirtimi;
 6. Užtikrinti realų LVBOS funkcionavimą, ieškant alternatyvių jos veiklos finansavimo šaltinių, propaguojant savanoriškos veiklos idėjas vietos bendruomenėse;
 7. Pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, verslo institucijų, fizinių asmenų lėšas ar kitokį turtą bendruomeninei veiklai vystyti ir koordinuoti;
 8. Siekti seniūnijų realaus savarankiškumo ir tapti formaliu valdžios institucijų partneriu siekiant realios savivaldos;
 9. Siekti, kad būtų sudarytos sąlygos savivaldos institucinių modelių įvairovei, atsižvelgiant į tai, kad mūsų savivaldybės yra labai skirtingos (kaimo vietovių, didžiųjų miestų).


Įgyvendinus uždavinius bei atitinkamus veiksmus, atsirastų vietos bendruomenių organizacijų suderintų pasiūlymų valdžiai pateikimo mechanizmas, susivienijusios vietos bendruomenių organizacijos galėtų efektyviau įtraukti gyventojus į aktyvią visuomeninę veiklą, susidarytų palankios sąlygos gyventojų iniciatyvai, skatintų jų pilietiškumą, žmonių pilietinį sąmoningumą ir atsakomybės jausmą, būtų kaupiama ir skleidžiama informacija apie vietos bendruomenių organizacijų veiklą, stiprėtų visuomenės įtaka viešajam administravimui. LVBOS padėtų palaikyti vietos bendruomenių organizacijų tarpusavio ryšius, derintų veiksmus atstovaujant vietos bendruomenių organizacijų interesus valdžios ir valdymo institucijose.LVBOS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAS

  LVBOS VIZIJA - LVBOS yra Lietuvos kaimo ir miesto vietos bendruomenių veiklą koordinuojantis centras, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

  LVBOS MISIJA - telkti, koordinuoti ir atstovauti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijas, didinti jų kompetencijas ir vaidmenį.

  LVBOS VEIKLOS TIKSLAS - koordinuoti jos narių – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų - veiklą, atstovauti teisėtiems narių bendriesiems interesams bei juos ginti valdžios bei valdymo institucijose ar kitose organizacijose, skatinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų plėtrą ir tenkinti kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius interesus, siekti realios savivaldos.  TARYBOS NARIAI

  • REDA KNEIZEVIČIENĖ
  • SAKALAS GORODECKIS
  • RAMŪNAS NAVICKAS
  • ARIMANTAS RAČKAUSKAS
  • RIMANTAS MICKA
  • EMILIS MISIULIS
  • ARTURAS MELIANAS
  • VIRGINIJA ŠETKIENĖ
  • AUŠRA VAIDOTIENĖ
  • POVILAS SAULEVIČIUS
  • JOLANTA MARIJA MALINAUSKAITĖ
  • RIMA ANDRIULIONIENĖ
  • VYTAUTAS ŠIMKUS
  • JOLANTA GULBINIENĖ
  • AUDRONĖ DIDŽGALVIENĖ

Prisijungimas