LVBOS
Navigacija
Naujienos
Apie organizaciją
LVBOS ir savivalda
LVBOS nariai
Kontaktai ir parama
Fotogalerija
Renginių skelbimai
Partneriai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

     Lietuvos kaimo parlamento III sesija
Rugsėjo 22-23 dienomis Ukmergės rajone Taujėnuose vyko Lietuvos kaimo parlamento III sesija, kurioje dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos regionų. Lietuvos kaimo parlamentą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ir Žemės ūkio ministerijos. Pirmąją dieną pranešimus skaitė: LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, LR VRM viceministras Giedrius Surplys, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Europos kaimo parlamento organizatorius iš Suomijos Kim Smedslund bei kaimo plėtros atašė Briuselyje Jurgita Stakėnienė.
Po pietų kaimo parlamento dalyviai buvo išvykę į keturias darbo grupes:
• 2014-2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės?
• Socialinio verslo iššūkiai
• Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė?
• Kaimo vizija po 2020 metų
Buvo lankomos Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenės, jų įgyvendinti projektai.
Antrąją parlamento dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius pristatė ES Socialinio verslo reglamentavimą ir geruosius pavyzdžius, LVBOS pirmininkė pristatė atliktą tyrimą "Vietos bendruomeninių organizacijų paslaugų teikimo analizė", darbo grupių vadovai pristatė darbo grupių rezultatus ir pasiūlymus rezoliucijai.
Parlamento pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė įteikė aktyviems vietos bendruomenių nariams padėkos raštus.
Dėkojame visiems Lietuvos kaimo parlamento nariams už dalyvavimą, išsakytas mintis, pasiūlymus.
Greitu laiku bus paviešinta Lietuvos kaimo parlamento III sesijos rezoliucija, kuri bus išsiųsta į ministerijas, LR Seimą ir LR Vyriausybę.

Data: 26/09/2017 19:39
     Pradedamas vykdyti LVBOS projektas
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, siekdama vienyti visos Lietuvos vietos bendruomenių skėtines organizacijas ir stiprinti jų kompetencijas bei partnerystę, rugjpjūčio 1 dieną pradėjo vykdyti projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“, kuris finansuojamas pagal SADM Programos “ NVO ir bendruomenių plėtros“ priemonę „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir Bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“.
Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami LVBOS narių veiklą motyvuojantys renginiai, stiprinantys organizacijų valdymo procesus (Lietuvos kaimo parlamentas, konkursas „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos, konferencija „Miestų bendruomeninių organizacijų veiklos iššūkiai ir pasiekimai“, penki regioniniai susitikimai su vietos bendruomenių atstovais skirtinguose Lietuvos regionuose: Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje (Suvalkijoje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Mažojoje Lietuvoje ir Dzūkijoje). Siekiant įtraukti jaunimą į vietos bendruomenių organizacijų veiklą bus organizuotos dvi stovyklos „Bendruomenės lyderių akademija“.
Norėdami parodyti visapusę Lietuvos bendruomenių veiklą, siekiant formuoti teigiamą įvaizdį apie miesto ir kaimo bendruomenes, jų žmones, numatoma organizuoti respublikinį foto konkursą "Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai", kurio nugalėtojų fotonuotraukos bus eksponuojamos parodose.
Siekiant stiprinti LVBOS narių kompetenciją atstovauti savo narių interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, bus surengtas 7 seminarų ciklas vietos bendruomeninėms organizacijoms svarbiomis temomis bei sudarytas VBO pritaikytas elektroninių dokumentų paketas, skirtas organizacijų dokumentacijos tvarkymui ir buhalterinei apskaitai. Projekto pabaigoje bus surengta baigiamoji konferencija, kurioje bus pristatyti projekto metu pasiekti rezultatai, apdovanoti foto konkurso "Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai" nugalėtojai, numatytos gairės ateičiai, atnaujinta www.lvbos.lt interneto svetainė, surengta kilnojama foto paroda, kuri vėliau bus eksponuojama LR Seime, LRV, SADM ir ŽŪM ir rajonų vietos bendruomenėse.
Projekto vertė 53075 Eur.
Maloniai kviečiame vietos bendruomenes atidžiai sekti mūsų informaciją ir dalyvauti mūsų projekto veiklose. Pirmieji susitikimai numatoma jau šį penktadienį Plungės ir Telšių rajonuose.

Data: 02/08/2017 14:57
     Neeilinis tarybos posėdis
Liepos 25 dieną įvyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyti neeilinės NVO tarybos priimti sprendimai, pristatytas parengtas SADM raštas dėl vietos bendruomenių programos įgyvendinimo bei aptartas pasiruošimas įgyvendinti skėtinių organizacijų projektą.
LVBOS nuo rugpjūčio 1 dienos pradės įgyvendinti SADM finansuojamą projektą, skirtą nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimu. Šio projektu metu numatoma atlikti šias veiklas:
1. Lietuvos kaimo parlamentas - rugsėjo 21-22 dienomis;
2. Konkursas „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos“ (rugsėjo - gruodžio mėn.);
3. Konferencija „Miestų bendruomeninių organizacijų veiklos iššūkiai ir pasiekimai“ (gruodžio mėn.);
4. Penki regioniniai susitikimai su vietos bendruomenių atstovais skirtinguose Lietuvos regionuose (rugpjūčio - gruodžio mėn.);
5. Dvi jaunimo motyvacijos stovyklas (po 3 dienas) „Bendruomenės lyderių akademija“ (abi stovyklos vysk rugpjūčio mėn.);
6. Septynių mokymų ciklas skėtinių organizacijų atstovams (rugsėjo - gruodžio mėn.);
7. Atnaujinta interneto svetainė www.lvbos.lt (iki gruodžio mėn.)
8. Parengtas vietos bendruomeninėms organizacijoms pritaikytas elektroninių pirminės buhalterinės apskaitos ir juridinių dokumentų paketas (lapkričio mėn.)
9. Foto konkursas "Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai" - (rugsėjo - lapkričio mėn.) Rezultatų suvedimas, nugalėtojų paskelbimas ir geriausių darbų paroda - baigiamojoje konferencijoje;
10. Informacinis biuletenis ir viešinimo priemonės (rugpjūčio ir gruodžio mėn.);
11. Organizacijos auditas (lapkričio pab.)
Kviečiame kaimo ir miesto vietos bendruomenines organizacijas dalyvauti šiame projekte. Kviečiame sekti mūsų informaciją ir būti aktyviu skėtinės vietos bendruomeninės organizacijos nariu.Data: 27/07/2017 10:47
     Lietuvos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybų konferencija SADM
Birželio 29 d. visos Lietuvos savivaldybių NVO tarybų atstovai bei nacionalinės NVO tarybos nariai susitiko Vilniuje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje, kurioje aptarė nuveiktus darbus ir ateities iššūkius. Konferencijos dalyvius pasveikino SADM viceministras Eitvydas Bingelis. Lietuvos NVO tarybos pirmininkas Martinas Žaltauskas pristatė NVO tarybos planus įkurti NVO fondą ir atnaujinti NVO duomenų bazę bei paminėjo regionų NVO tarybų aktyvaus įsitraukimo į bendruomenėms svarbių klausimų sprendimą svarbą. Bendruomenių kaitos centro direktorė Jolanta Blažienė pristatė Lietuvos NVO indekso tyrimo preliminarius rezultatus, pagal kuriuos Lietuva pernai buvo įvertinta 2,7 balu iš 7 (7 yra žemiausias vertinimas). Kalbėdama apie viešųjų paslaugų teikimą, J. Blažienė pažymėjo, kad NVO teikia nepelningas paslaugas, kurias išskirtinai finansuoja valstybė ir pastebėjo, kad ateityje siekiant NVO finansinio tvarumo reikia, plėtoti paslaugas ne tik socialinėje srityje, bet ir kitose srityse, taikyti socialinio verslo principus, perimant viešųjų paslaugų teikimą. NVO tarybos narė Elena Urbonienė savo pranešime kalbėjo apie deinstitucionalizacijos procesus Lietuvoje bei viešųjų paslaugų perdavimą NVO. NVO tarybos narė pažymėjo, kad būtina investuoti į sistemos reformą, o ne trumpalaikius projektus, atkreipė dėmesį, kad svarbu paslaugas kurti gavėjams, o ne jų teikėjams. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Reda Kneizeviciene pristatė Bendruomenių plėtros programos gaires ir pasiūlymus kaip paskatinti NVO įsitraukimą teikiant paslaugas savivaldybėse.
LVBOS pažymi, kad stengsis raginti SADM, kad kuo skubiau susirinktų vietos bendruomenių stiprinimo programos priežiūros darbo grupė ir parengtų gaires, kurios padėtų kokybiškai įgyvendinti vietos bendruomenių stiprinimo programą.

Data: 30/06/2017 08:13
     Diskusija Seime apie visuomenės dalyvavimą viešosios politikos sprendimų priėmime ir viešųjų paslaugų teikime
Birželio 28 dieną LR Seime Valstybės valdymo ir savivaldos komitete vyko atvira diskusija "Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese", kurioje dalyvavo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai, NVO atstovai, seniūnaičiai, SADM, VRM viceministrai E. Bingelis ir departamentų bei skyrių vadovai, Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas K. Vilkauskas, Savivaldybių asociacijos valdybos atstovai.
Teorinius visuomenės dalyvavimo aspektus pristatė M. Romerio universiteto doc. dr. Mantas Bileišis. Pilietinės visuomenės instituto dr. Ieva Petronytė pateikė pilietinio aktyvumo Lietuvoje tyrimus, o LR Seimo narė Valstybės valdymo ir savivaldos komiteto narė Guoda Burokienė pristatė naujus teisės aktus, reglamentuojančius institucijų ir NVO bendradarbiavimą.
LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė pristatė vietos bendruomenių patirtį ir iššūkius, su kuriais susiduria vietos bendruomenės atstovaudamos savo bendruomenės interesus bei teikiant paslaugas.
Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas pristatė seniūnų, seniūnaičių ir vietos bendruomenių partnerystę.
Po pranešimų vyko diskusijos, kuriose buvo dalinamasi patirtimi, aiškintąsi viešųjų paslaugų ir socialinio verslo sąvokomis, paslaugų vykdymu ir perdavimo mechanizmu, bendradarbiavimo tarp NVO, bendruomenių ir savivaldos institucijų patirtimi, iškelta visuomenės švietimo savivaldos klausimais būtinybė. Dabartiniu metu bendradarbiavimas kiekvienoje savivaldybėje su NVO sektoriumi yra labai skirtingas ir, deja, ne toks skaidrus, kaip manoma.
Diskusijoje aptarta seniūnaičių pareigybės tikslingumas, nes ką tik įvykę jų rinkimai patyrė visišką fiasko. Paliesta Lietuvos savivaldos sistema, būtina radikali jos pertvarka.
Ateityje numatyta organizuoti daugiau panašių renginių, pristatant įvairią bendradarbiavimo su NVO sektoriumi patirtį.

Data: 30/06/2017 07:51
     LVBOS susitikimai birželio 27 d.
Birželio 27 dieną Kultūros ministerijoje LKBS atstovai - pirmininkė Reda Kneizevičienė ir LKBS pirmininkė Jolanta M. Malinauskaitė susitiko su Kultūros viceministre Gintaute Žemaityte. Buvo aptartos mažųjų kultūros sostinių finansavimo klausimai.Buvo išsakytos visos pastabos, inciatyva graži, bet be finansavimo sudėtinga buvo organizuoti renginius mažuose miesteliuose. LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė pažymėjo, kad reikia padėkoti toms vietovėms, kurie surėmė pečius ir padarė daug gražių renginių ir įvairios prasmingos veiklos. Tą pačią dieną jos dalyvavo LRT laidos "Gimtoji žemė" įrašyme, kurią transliuoti numatoma po liepos 10 d. Šioje laidoje LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė dalinsis vietos bendruomenių vasaros džiaugsmais ir rūpesčiais.
Birželio 27 dieną Trakuose įvyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių susitikimas su Lietuvos seniūnų asociacijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, vietos bendruomenių stiprinimo programa ir užimtumo didinimo programos naujovės.
Buvo nuspęsta, kad birželio 28 dieną įvyksiančioje LR Seime diskusijoje "Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimo priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese" siūlysime sudaryti bendrą darbo grupę savivaldos įstatymo tobulinimui. Dėl vietos bendruomenių stiprinimo programos drauge su savivaldybių asociacija taip pat kartu bus dirbama SADM sudarytoje šios programos stebėsenos grupėje. Susitikime buvo aptarta vietos užimtumo programa, bei jos iššūkiai seniūnijų ir vietos bendruomenių atžvilgiu.
Buvo priimtas sprendimas tokius susitikimus rengti vieną kartą ketvirtyje.

Data: 30/06/2017 07:44
     LVBOS tarybos susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais
Birželio 13 dieną įvyko dar vienas susitikimas su kitos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais. Susitikime buvo aptarti keturi svarbūs klausimai: Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo, dėl socialinių paslaugų perdavimo vietos bendruomenėms, užimtumo programos įgyvendinimo ir dėl paramos skėtinėms organizacijoms. Džiaugiamės, kad pažadai šioje ministerijoje buvo realesni. Mūsų siūlymu pažadėjo ministras jau per ateinančią savaitę suformuoti dvi darbo grupes, kurios spręstų kylančias problemas dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo plano įgyvendinimo bei užimtumo programos rengimo ir įgyvendinimo. LVBOS įsipareigojo pateikti siūlymą dėl projektų vertinimo metodikos, nes jau dabar pagal parengtą aprašą kyla daug klausimų susijusių su vertinimu. Vertinimui parengta balų sistema padėtų išvengti klaidų ir palengvintų išplėstinės seniūnaičių sueigos darbą. Buvo atkreiptas dėmesys dėl socialinių paslaugų kaimo vietovėse. Vietos valdžia dažnu atveju suinteresuota biudžeto lėšų taupymu, bet ne problemų sprendimu. Dažnai sutaupytos lėšos skiriamos administracijos darbuotojų automobilių pirkimui ar infrastruktūros gerinimui, bet ne socialinių problemų sprendimui. Šiandien kaimai labai sensta, yra gyvybiškai svarbios bendrosios paslaugos siekiant kuo ilgiau išlaikyti senyvo amžiaus žmones savo namuose, kad nereikėtų stacionarios pagalbos. Šioje srityje vietos bendruomenės, esančios arčiausia žmonių galėtų puikiai šias paslaugas teikti. SADM esanti atsakinga už socialinę politiką neturėtų likti nuošalyje ir palikti tik vietos savivaldai spręsti. Čia dažniausia trūksta politinės valios. Teisinio reguliavimo netobulumas dažnu atveju bet kokią vietos bendruomenės iniciatyvą pastato į keblią situaciją. Vietos bendruomenių atstovai pasidžiaugė, kad atsiranda naujos galimybės vietos bendruomenėms dalyvauti užimtumo problemų sprendime. Viena iš jų Užimtumo didinimo programa.Vietos bendruomenės turės galimybę teikti savo pasiūlymus ir dalyvauti šios programos įgyvendinime įdarbinant ne tik ilgalaikius bedarbius 1 metams, bet ir asmenis virš 50 metų. Tai labai svarbu, nes ypač kaimo vietovėse vyresnio amžiaus asmenims yra sunku susirasti darbą. Daug vilties dedame į šios programos įgyvendinimą, nes ji padėtų vietos bendruomenėms įgyvendinant LEADER priemonės projektus, vykdyti įsipareigojimą bent 3 metus išlaikyti darbo vietą. Tai būtų puiki parama pradedant bendruomeninį verslumą.
Susitikimas buvo labai konstruktyvus ir tikime gerų rezultatų. Drauge sutarėme, kad artimiausiu metu bus rengiamas bendras viešinimo renginys dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo, siekiant vietos savivaldos atstovams ir vietos bendruomenėms, NVO atstovams atsakyti į kylančius klausimus ir pasiruošti šios programos įgyvendinimui.

Data: 14/06/2017 14:57
     LVBOS tarybos susitikimas su Ūkio ministru
Birželio 13 dieną Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos atstovai susitiko su Ūkio ministerijos atstovais.
Susitikimo tikslas buvo pasidalinti mintinis dėl rengiamo naujo socialinio verslo įstatymo. Bendruomeniečiai išreiškė susirūpinimą, kad įstatymas rengiamas labai ilgai, vietos veiklos grupės savo strategijos yra numatę priemones, skirtas socialiniam verslui paremti, bet nesant teisiniam reguliavimui šias priemones yra sunku įgyvendinti. Ūkio ministerijos atstovams atkreipėme dėmesį, kad vietos bendruomenės pradėdamos užsiimti ūkine komercine veikla šiandien susiduria su dideliais iššūkiais. Jeigu vietos bendruomenė vykdo ūkinę komercinę veiklą patalpose, kurios yra savivaldybės suteiktos pagal panaudos sutartį, susiduria su patalpų problema. Savivaldybė vadovaudamasi teisė aktais suteiktas patalpas pasiūlo bendruomenei ne panaudos o tik nuomos būdu. LVBOS nariai iškėlė susirūpinimą dėl bendruomeninio verslo sąvokos, nes bendruomenė tenkindama savo narių poreikius nebūtinai savo uždirbtas pajamas turi generuoti į socialinių problemų sprendimą, t.y. ji gali priimti sprendimą vykdyti kultūrinę veiklą arba numatyti verslo plėtrą, kurti naujas darbo vietas.
Ūkio ministerijos viceministrė Rugilė Andziukevičiūtė- Buzė trumpai pristatė rengiamo socialinio verslo įstatymo gaires. Ji informavo, kad įstatyme yra numatoma galimybė gauti socialinio verslo statusą ne tik sprendžiant socialines problemas, bet ir į kitas veiklas. Bendruomeniečiai išreiškė viltį, kad bus padarytos išvados dėl netobulo socialinių įmonių įstatymo, kuomet verslas fiktyviai darbindavo neįgaliuosius siekiant išvengti pelno mokesčio. LVBOS gavo pažadą, kad liepos mėnesį bus galima susipažinti su įstatymo projektu ir teikti pasiūlymus.

Data: 14/06/2017 14:55
     Vilniaus bendruomenių asociacijos sutartis su M. Romerio universitetu
Gegužės 25 d. Vilniaus bendruomenių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio Universitetu. Sutartimi apibrėžtos galimos bendradarbiavimas mokslinių tyrimų, mokymų organizavimo ir studentų praktikos srityse.
Tą pačią dieną LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė aptarė bendradabiavimo galimybes su Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Sauliumi Nefu. Numatoma pasitelkiant akademinę bendruomenę daugiau vykdyti įvairių tyrimų, kurie galėtų vėliau pasitarnauti vietos bendruomenėms. Iki rudenio planuojama parengti tyrimų tematiką ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Drauge su LR Valstybinės kultūros paveldo komisijos admnistravimo skyriaus vedėja Anželika Vėžienė aptartos bendradarbiavimo galimybės siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektus. Buvo išsakytos pastabos, kad įvairūs draudimai, griežti reglamentavimai dažnai yra didelė kliūtis, kodėl vietos bendruomenės nesiryžta rūpintis kultūros paveldo objektais arba įgyvendinti projektus, susijusius su kultūros objektų tvarkybos darbais. Birželio mėnesį numatoma drauge surengti apskirtą stalą ir aptarti plačiau bendradarbiavimo galimybes.
Gegužės 25 d. Vilniaus Užupio bendruomenė atidengė Užupio konstituciją hindi ir sanskrito kalbomis. Didelės ir linksmos šventės akimirkas galima pasižiūrėti čia: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1417754644998660&id=957033811070748

Data: 26/05/2017 07:50
     LVBOS tarybos posėdis - susitikimas su Seimo nare G. Burokiene
Gegužės 5 dieną Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos tarybos nariai susitiko su LR Seimo nare Guoda Burokiene. Buvo aptarti naujai rengiami teisės aktai, kurie yra susiję su vietos bendruomenių veikla. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Jolanta M. Malinauskaitė išreiškė susirūpinimą dėl biudžetinių įstaigų įstatymo pataisų, kurios palies kultūros centrų, bibliotekų, muziejų vadovus, nes jie pagal naują įstatymo projektą nuo 2018 m. liepos 1 d. bus atleisti. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mato visišką nesupratimą vykstančių procesų regionų kultūros politikoje, demotyvaciją ir 2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, pasaulio lietuvių Dainų šventės žlugdymą. LVBOS tarybos nariai nutarė kreiptis į LR Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Seimo Kultūros komitetą, LR Kultūros Ministrę, kad šio įstatymo pataisos nebūtų taikomos kultūros srityje.
Susitikime buvo aptarta LVBOS veikla su įvairiomis ministerijomis. Apgailestavome, kad iki šiol SADM ministras neranda laiko susitikti su mūsų organizacijos nariais, nors būtent SADM ministerija kuruoja vietos bendruomenes. LVBOS pirmininkė pristatė numatomus regioninių plėtros tarybų pertvarkos procesus bei NVO tarybos nuveiktus darbus.
Sekantis susitikimas vyks gegužės 9 dieną LR Seime su LRS laikinosios grupės dėl pilietinės visuomenenės stiprinimo atstovais. Šio susitikimo metu bus pristatyti teisės aktai, kuriuos NVO taryba siūlo tobulinti šių metų rudens - kitų metų pavasario LRS sesijose. Numatoma siūlyti svarstyti teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų paslaugų teikimą, parengti NVO plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, aiškiau įstatyme apibrėžiant NVO sąvoką, parengti Viešųjų įstaigų, asociacijos, Labdaros ir paramos fondų, gyventojų pajamų mokesčių įstatymo pakeitimus.
Dėkojame LR Seimo narei Guodai Burokienei, kuri susitiko su vietos bendruomenių organizacijų sąjungos nariais ir kartu aptarė vietos bendruomenėms aktualius klausimus. Džiaugiamės, kad turime LR Seime bendruomeniečiams artimą žmogų.

Data: 08/05/2017 06:45
     Metinis atsakaitinis susirinkimas
2017 m. balandžio 26 d. buvo sukviestas metinis ataskaitinis LVBOS susirinkimas, kuriame buvo pristatytos ir patvirtintos 2016 metų LVBOS veiklos, finansinės ir revizijos komisijos ataskaitos bei aptartas tolimesnis darbas. Daug dėmesio buvo skirta darbui įvairiose darbo grupėse ir atstovavimu įvairiose ministerijose.
Posėdyje buvo suformuota Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) VIZIJA – stiprus partnerystės principu paremtas miesto ir kaimo vietos bendruomenines organizacijas vienijantis tinklas, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.
Vilniaus, Kauno bendruomenių asociacijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos vadovai nutarė papildomai kreiptis į SADM, Kultūros ministerijas dėl susitikimų, LKBS deleguos savo atstovą į ŽUM visuomeninio patarėjo pareigas. Išrinkti atsakingi asmenys darbui su ministerijomis: su Aplinkos ministerija yra atsakingas Vilniaus bendruomenių sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, su SADM - LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė ir VBA narys Emilis Misiulis, su VRM - Arimantas Račkauskas ir vėliau bus deleguotas LKBS atstovas, su SAM - Ramūnas Navickas, kuris bus deleguotas ir į Nacionalinę sveikatos tarybą.
Nariai nusprendė raštu kreiptis į Ūkio ministeriją dėl susitikimo ir numato deleguoti LKBS atstovą, kuris turi praktinės patirties dirbant su socialiniu verslu.
Pirmininkė R. Kneizevičienė informavo, kad ji yra VRM regiono plėtros tarybų darbo pertvarkos darbo grupėje ir pasiūlė parengti LVBOS vardu pasiūlymus dėl pertvarkos. Jau pirmajame posėdyje ji buvo pareiškusi pageidavimą, kad į regiono plėtros tarybos sudėtį būtų įtraukta vietos bendruomenių atstovai. Ji informavo, kad VRM viceministras palankiai žiūri į šį pasiūlymą ir dabar reikia deleguoti konkrečius atstovus. LVBOS pasiūlymas: į regiono plėtros tarybas siūlyti deleguoti po vieną vietos bendruomenių atstovą iš skėtinių bendruomenių organizacijų. LKBS įpareigota iki gegužės 20 dienos pateikti LVBOS-ui 10 kandidatų į regionų plėtros tarybas. Vilniaus ir Kauno miesto bendruomeninių skėtinės organizacijos turi pateikti savo kandidatus. Didžiųjų miestų - Vilniaus ir Kauno - regiono plėtros taryboms bus siūloma po 2 atstovus (nuo miesto ir kaimo). VRM numato, kad prie regionų plėtros tarybų bus formuojami regiono plėtros rūmai (kaip patariamasis organas), todėl LVBOS pasiūlė, kad į jų darbą kaip ekspertai būtų įtraukti ir kaimo VVG atstovai. Kadangi miestų VVG daugeliu atveju politizuotos ir tikrojo bendruomeniškumo net "kvapo" nėra, todėl nuo miestų VVG atstovai kol kas nebus deleguojami. Tačiau miesto bendruomenių atstovai, pareiškę pageidavimą galės padirbėti ekspertais regiono plėtros rūmų veikloje. Organizacijų atstovų pavardes ir pasiūlymus dėl regionų plėtros tarybų reikia pateikti LVBOS iki gegužės 20 dienos el. adresu: lvbosajunga@gmail.com.
Pirmininkė informavo, kad paskutiniame nacionalinės NVO tarybos posėdyje dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, kuriems yra duota užduotis parengti paaiškinimus dėl rezervuotų sutarčių NVO sektoruje ir ar NVO yra perkančioji organizacija?
LVBOS įstatų redagavimui suformuota darbo grupė. Naujieji įstatai bus patvirtinti visuotiniame susirinkime. Į darbo grupę įeina: Kristina Švedaitė (LKBS), Emilis Misiulis (VBA) ir Ramūnas Navickas (KBCA).
Aptariant LVBOS aktualijas, akcentuota, kad buhalterinė apskaita yra viena svarbiausių vietos bendruomenių problemų tiek kaimo, tiek miesto bendruomenių veikloje, todėl bus ieškoma galimybių šią problemą spręsti teikiant SADM projektą nacionalinių skėtinių organizacijų stiprinimo finansavimui gauti.
Sekantis LVBOS tarybos posėdis planuojamas LR Seime su Seimo nare Guoda Burokiene. Susitikime norima aptarti savo skaudulius ir aptarti bendradarbiavimą su LR Seimu bei Valstybės valdymo ir savivaldos komitetu. Dar kartą bus pateikti pasiūlymus dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir darbo grupės formavimo.
Gegužės mėn. planuojamas susitikimas ir su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) aptarti bendrą poziciją dėl vietos savivaldos įstatymo ir tolesnio bendradarbiavimo.Data: 28/04/2017 07:12
Puslapis 1 iš 16 1 2 3 4 > >>
Prisijungimas